Kort #98653

 Renault, Louis
(1843-1918)Fransk rättslärd. Professor i folkrätt vid
univ. i Paris. Nabelpristagare 1907.
AB. Fa.
Ut 1 . P . A .
O
1

Information

Kortnr:
98653
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Renault, Louis
(1843-1918)Fransk rättslärd. Professor i folkrätt vid
univ. i Paris. Nabelpristagare 1907.
AB. Fa.
Ut 1 . P . A .
O
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort