Kort #98377

 1
i R a &: r:? f:
.. axe)

: F FU. 1 L:!LN? o
!

TT4-1 .-

U UL . F&B.
%
1
»

Information

Kortnr:
98377
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

1
i R a &: r:? f:
.. axe)

: F FU. 1 L:!LN? o
!

TT4-1 .-

U UL . F&B.
%
1
»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort