Kort #98223

 ',__________________V * __!
Rndziw111, Mlchael (Michal Kazimierz)
1702-1762
Hovmarskalk av Lithauen fälmarskalk 0.8tormarskalk
av Lithauen,kastelan o.s.v.
P: (1) Re. Båzé :40

Information

Kortnr:
98223
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

',__________________V * __!
Rndziw111, Mlchael (Michal Kazimierz)
1702-1762
Hovmarskalk av Lithauen fälmarskalk 0.8tormarskalk
av Lithauen,kastelan o.s.v.
P: (1) Re. Båzé :40

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort