Kort #98687

 1
Resen, Peder Hansen
1625—1688
i President o.borgmästare i Köpenhamn.
chelstående Haas sc. (1) '
brb. Steenwinckol pinx. (2)
samma som 1. (3)

Information

Kortnr:
98687
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

1
Resen, Peder Hansen
1625—1688
i President o.borgmästare i Köpenhamn.
chelstående Haas sc. (1) '
brb. Steenwinckol pinx. (2)
samma som 1. (3)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort