Kort #98690

 Ressel, Joseph

1793—1857. Skogsvårdstjänsteman. Uppfinnare av en
propellerkonstruktion . '

AB. Fotorepr. av en lith. Brb; £v. *

Information

Kortnr:
98690
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Ressel, Joseph

1793—1857. Skogsvårdstjänsteman. Uppfinnare av en
propellerkonstruktion . '

AB. Fotorepr. av en lith. Brb; £v. *

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort