Kort #98182

 ( Racknitz, ,Jahann Friedric von mzn *
1744—1818
Saeha. baron,achambelan,skriftställare.
P: Brb. Grögen ac. (1)
.

Information

Kortnr:
98182
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

( Racknitz, ,Jahann Friedric von mzn *
1744—1818
Saeha. baron,achambelan,skriftställare.
P: Brb. Grögen ac. (1)
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort