Kort #98346

 r 1
* Rantzau
Förnämlig holeteina aäelaätt
från 1500 talet.
(%?nåiååfålåäååswrgätå )
Schalke, Baltalar,Jehan,Henrics(5 st.)Paul,
Daniel,Frederic,Josiaa o.Christian.
O
» ,?

Information

Kortnr:
98346
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r 1
* Rantzau
Förnämlig holeteina aäelaätt
från 1500 talet.
(%?nåiååfålåäååswrgätå )
Schalke, Baltalar,Jehan,Henrics(5 st.)Paul,
Daniel,Frederic,Josiaa o.Christian.
O
» ,?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort