Kort #98616

 Reiters, Teodors
Kapellmästare
AB. Foto brb. fh.

Information

Kortnr:
98616
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Reiters, Teodors
Kapellmästare
AB. Foto brb. fh.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort