Kort #98470

 Reagan. Ranald
(391L-2004)Am. skådespelare, aff.man, politiker.
S.t.Jehn E.R. e. Nellie Wilsen. 6.1.1940-45 m.Jane
Wyman; 2.1952 m. Nancy Davis
1981 President av U.S.A.

LS Se: Reckefeller,Jehn D.IV LS 2

Fc.

Se även: Vögeli, Werner Ut1.Fc3

Information

Kortnr:
98470
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Reagan. Ranald
(391L-2004)Am. skådespelare, aff.man, politiker.
S.t.Jehn E.R. e. Nellie Wilsen. 6.1.1940-45 m.Jane
Wyman; 2.1952 m. Nancy Davis
1981 President av U.S.A.

LS Se: Reckefeller,Jehn D.IV LS 2

Fc.

Se även: Vögeli, Werner Ut1.Fc3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort