Kort #98559

 r ' W
Reiäanus, Everhard
1540-1608
Rädsherre iNaesau,hiateriker.
P: brb. grav.I.I.Pantanus (1a+b)

Information

Kortnr:
98559
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r ' W
Reiäanus, Everhard
1540-1608
Rädsherre iNaesau,hiateriker.
P: brb. grav.I.I.Pantanus (1a+b)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort