Kort #98698

 Rettig, Robert Henning von
1866-1924. Svensk vicekonsul i Åbo. Chef för Rettig &
CO.
* AB. -

Information

Kortnr:
98698
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Rettig, Robert Henning von
1866-1924. Svensk vicekonsul i Åbo. Chef för Rettig &
CO.
* AB. -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort