Kort #98337

 V W
Rand 0 i n, Lucie Gabrielle
Se: Fandard, Lucie Gabréelle

Information

Kortnr:
98337
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

V W
Rand 0 i n, Lucie Gabrielle
Se: Fandard, Lucie Gabréelle

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort