Kort #98147

 Qvigstad, Just Knud
1855.-— . Norsk skolman och filolog.

Information

Kortnr:
98147
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Qvigstad, Just Knud
1855.-— . Norsk skolman och filolog.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort