Kort #98221

 r ï
Raåziwill, Louise
se: Louise,prinsesaan av Preussen

Information

Kortnr:
98221
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r ï
Raåziwill, Louise
se: Louise,prinsesaan av Preussen

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort