Kort #98214

 Raåziwill, Baguslaw
1620-1669
Pelsk furate,statsman,statshållare i est.Preussen.
P: Lit. Brb. (2)
i

Information

Kortnr:
98214
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Raåziwill, Baguslaw
1620-1669
Pelsk furate,statsman,statshållare i est.Preussen.
P: Lit. Brb. (2)
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort