Kort #98261

 : Rainaldo 111, hertig av Modena
l 6 55—17 57 .
P: Kpst. [Bevnigeroth sc.] (1)

Information

Kortnr:
98261
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

: Rainaldo 111, hertig av Modena
l 6 55—17 57 .
P: Kpst. [Bevnigeroth sc.] (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort