Kort #98529

 1
Rehbinder, Egbert Henric
1777-1841 _
Finsk greve,statsman a.pelitiker.
P:mjb.fr.1826 (1)
ï Även TS.

Information

Kortnr:
98529
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

1
Rehbinder, Egbert Henric
1777-1841 _
Finsk greve,statsman a.pelitiker.
P:mjb.fr.1826 (1)
ï Även TS.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort