Kort #98638

 V W
Remus, Geerg
1562-1625
Censil.Neribergensis.
P:ajb.Kilian sc. (1)
brb.- (2)
W.P.Kilian sc. (5)

Information

Kortnr:
98638
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

V W
Remus, Geerg
1562-1625
Censil.Neribergensis.
P:ajb.Kilian sc. (1)
brb.- (2)
W.P.Kilian sc. (5)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort