Kort #98311

 R 8 m 8 a y, Ceres Ellen ”Caj
F.187O 4/4, d.1950 2/12. Finland. Dtr t.lantbr.Joh.
Aug.R.(1827—1910) G.Serafia S.Hellström(1&29—19O1).
G.189O m.agron.Robert s.af Björksten(1852-190;),
Fa

l

Information

Kortnr:
98311
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

R 8 m 8 a y, Ceres Ellen ”Caj
F.187O 4/4, d.1950 2/12. Finland. Dtr t.lantbr.Joh.
Aug.R.(1827—1910) G.Serafia S.Hellström(1&29—19O1).
G.189O m.agron.Robert s.af Björksten(1852-190;),
Fa

l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort