Kort #98404

 * W
Rassan, Hermuzd
Assyrielog av syrisk börd.
F.R.G.S. 1826

P: fota 1881 (1)

Information

Kortnr:
98404
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

* W
Rassan, Hermuzd
Assyrielog av syrisk börd.
F.R.G.S. 1826

P: fota 1881 (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort