Kort #98322

 R a m 5 e 9 II neg.

Egyptisk faraon.

Neg.urBissing, Denkmäler Ägypt.Sku1ptur.Tafe1n 1
Arkeol.Egypt.Fol.

Information

Kortnr:
98322
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

R a m 5 e 9 II neg.

Egyptisk faraon.

Neg.urBissing, Denkmäler Ägypt.Sku1ptur.Tafe1n 1
Arkeol.Egypt.Fol.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort