Kort #98677

 | R e n 2 i s dei Baroni di Montanaro, F. de 1
1800-t, italiensk officer,"Capitano del Genie,
Uffnle d'Ordinanza di SHM"
Fc (gruppbild, tillsammans med svenska beskicknin—
gen till Italien 1862)
Alb 63:1 (dto.)
Alb 63:24

Information

Kortnr:
98677
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

| R e n 2 i s dei Baroni di Montanaro, F. de 1
1800-t, italiensk officer,"Capitano del Genie,
Uffnle d'Ordinanza di SHM"
Fc (gruppbild, tillsammans med svenska beskicknin—
gen till Italien 1862)
Alb 63:1 (dto.)
Alb 63:24

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort