Kort #51885

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Alén, John
I Evangelii tjänst. Biografiska anteckningar över
Dr F. W. Baedeker, missionär F. Pranson och sånga-
ren Ira D. Sankey jämte ett antal berättelser rö-
rande några av Sankey sjungna sånger.[ill.}
Köping(tr. Örebro) 1909»	8.

Information

Kortnr:
51885
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Alén, John
I Evangelii tjänst. Biografiska anteckningar över
Dr F. W. Baedeker, missionär F. Pranson och sånga-
ren Ira D. Sankey jämte ett antal berättelser rö-
rande några av Sankey sjungna sånger.[ill.}
Köping(tr. Örebro) 1909» 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB