Kort #51911

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Björck, G[ustaf] L[udvig]
Kyrkans missionspligt, till begrundande och be-
hjertände framhållen i 12 betraktelser och 1 mis'
sionssång.
Göteborg 1885»
8

Information

Kortnr:
51911
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Björck, G[ustaf] L[udvig]
Kyrkans missionspligt, till begrundande och be-
hjertände framhållen i 12 betraktelser och 1 mis'
sionssång.
Göteborg 1885»
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB