Kort #52179

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Sjöholm, [Johan Erik] Wilh[elm]
Sådd och skörd eller Den yttre missionens betydel-
se för Svenska Missionsförbundets förkovran. Före-
drag.
Stockholm 1912*	8.
=sMissionsskrifter utg. av Svenska Missionsför-
bundet 6.

Information

Kortnr:
52179
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Sjöholm, [Johan Erik] Wilh[elm]
Sådd och skörd eller Den yttre missionens betydel-
se för Svenska Missionsförbundets förkovran. Före-
drag.
Stockholm 1912* 8.
=sMissionsskrifter utg. av Svenska Missionsför-
bundet 6.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB