Kort #51968

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Gundert, H[ermann]
Fyra år i Asante. Dagboksanteckningar af missio-
närerna Ramseyer ooh Kuhne från tiden för deras
fångenskap. Öfversättning från 2. tyska uppl. af
T. V. Hollstrand. Med porträtter, en karta ooh
plan af Kumase.
Hw 1-2
Stockholm I876.	8.
310, (2) s., portr

Information

Kortnr:
51968
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Gundert, H[ermann]
Fyra år i Asante. Dagboksanteckningar af missio-
närerna Ramseyer ooh Kuhne från tiden för deras
fångenskap. Öfversättning från 2. tyska uppl. af
T. V. Hollstrand. Med porträtter, en karta ooh
plan af Kumase.
Hw 1-2
Stockholm I876. 8.
310, (2) s., portr

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB