Kort #52065

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Lund, E[ric]
Baptistsamfundets hednamissioner. Missionshisto-
ri ska och biografiska skildringar.[ill.]
Stockholm 1887.	8.
________________[111.]
Stockholm(tr. Norrköping) 1895*
216 s ,(1887)
vi,
619 s. (1895)
8.

Information

Kortnr:
52065
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Lund, E[ric]
Baptistsamfundets hednamissioner. Missionshisto-
ri ska och biografiska skildringar.[ill.]
Stockholm 1887. 8.
________________[111.]
Stockholm(tr. Norrköping) 1895*
216 s ,(1887)
vi,
619 s. (1895)
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB