Kort #51919

 /
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
B u a;hner,[Johann Andreas]
Åtta månader i Sydafrika. Jämte korta meddelanden
-f*
om Brödraförsamlingens missionsverksamhet under
det förflutna året samt redovisning öfver influt-
na gåfvomedel.
Göteborg 1896.[Föret.]
8

Information

Kortnr:
51919
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

/
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
B u a;hner,[Johann Andreas]
Åtta månader i Sydafrika. Jämte korta meddelanden
-f*
om Brödraförsamlingens missionsverksamhet under
det förflutna året samt redovisning öfver influt-
na gåfvomedel.
Göteborg 1896.[Föret.]
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB