Kort #51995

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Hörberg, [Sven] P[eter]
Något om bamen i Indien.[111.]
2. uppl
Hpsala 1899*	8
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 2.
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
51995
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Hörberg, [Sven] P[eter]
Något om bamen i Indien.[111.]
2. uppl
Hpsala 1899* 8
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 2.
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB