Kort #52109

 
Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Kaps.
[Muller, Christian]
Christian Muller, samt förföljelsen i Abbeokuta
Öfwers. från tyskan af w[ilhelm] A[ugust]
[enschen].
Upsala 1861.	8
= Berättelser ur Hedna-missionen. Nr 4.

Information

Kortnr:
52109
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:


Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Kaps.
[Muller, Christian]
Christian Muller, samt förföljelsen i Abbeokuta
Öfwers. från tyskan af w[ilhelm] A[ugust]
[enschen].
Upsala 1861. 8
= Berättelser ur Hedna-missionen. Nr 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB