Kort #52173

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Schneider, H[einrich] G[ottlieb]
Ur missionären Hallbecks lif. Jämte korta medde-
landen om Brödraförsamlingens missionsverksamhet
under det förflutna året samt redovisning öfver
influtna gåfvomedel.
Göteborg 1897.[Föret.]
8.

Information

Kortnr:
52173
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Schneider, H[einrich] G[ottlieb]
Ur missionären Hallbecks lif. Jämte korta medde-
landen om Brödraförsamlingens missionsverksamhet
under det förflutna året samt redovisning öfver
influtna gåfvomedel.
Göteborg 1897.[Föret.]
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB