Kort #52063

 /
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Loskiel, Georg Heinrich
Historisk beskrifning öfwer missionen ibland
indianerna i Norra America.[Öfwersättning]
D. 1-3
£n« o. o. å.]
[D. 1 defekt i början ochn slutet. Bl. a saknas
titelblad. Titeln ovan rekonstruerad med hjälp
av ett summariskt titelblad i D. 2 samt del av
ryggtitel och företal.]
"Af Studeranden A,
G. Widegren
1854".

Information

Kortnr:
52063
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

/
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Loskiel, Georg Heinrich
Historisk beskrifning öfwer missionen ibland
indianerna i Norra America.[Öfwersättning]
D. 1-3
£n« o. o. å.]
[D. 1 defekt i början ochn slutet. Bl. a saknas
titelblad. Titeln ovan rekonstruerad med hjälp
av ett summariskt titelblad i D. 2 samt del av
ryggtitel och företal.]
"Af Studeranden A,
G. Widegren
1854".

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB