Kort #51914

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Blumhardt, Theoph[il]
Evangeliska missionsverkets framsteg till och med
G
år 1825. Öfwersättning af A. !5U Häggman.
Stockholm 1829.
8.

Information

Kortnr:
51914
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Blumhardt, Theoph[il]
Evangeliska missionsverkets framsteg till och med
G
år 1825. Öfwersättning af A. !5U Häggman.
Stockholm 1829.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB