Kort #52060

 /
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
London
Missionssamfundet
Vänlig erinran från Mission-Samfundet uti London
till alla ohristendoms bröder, så präster som lek-
män uti Konungariket Sverige.
London 1797»	Fol.
(4) s.
Proveniens: Herr prosten m,m, [israel] Geringius,

Information

Kortnr:
52060
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

/
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
London
Missionssamfundet
Vänlig erinran från Mission-Samfundet uti London
till alla ohristendoms bröder, så präster som lek-
män uti Konungariket Sverige.
London 1797» Fol.
(4) s.
Proveniens: Herr prosten m,m, [israel] Geringius,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB