Kort #52163

 Santalermissionen
[Rubr,:] Meddelelser om Santal-missionen, N:o 1,
Upsala 1882,	8,
40 s.
Samb, med: Santaler-raissionen under ledning af
Börresen och Skrefsrud, 1878,

Information

Kortnr:
52163
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Santalermissionen
[Rubr,:] Meddelelser om Santal-missionen, N:o 1,
Upsala 1882, 8,
40 s.
Samb, med: Santaler-raissionen under ledning af
Börresen och Skrefsrud, 1878,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB