Kort #52188

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Stadgar
Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Rhodesia
Antagna och fastställda den 8 mars 1928.
Uppsala 1928.	8
Samb. med: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse,
Stadgar för Svenska Kyrkans Mis-
sions styrel se 1874 med ändrad ly-
delse 1915. 1930.

Information

Kortnr:
52188
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Stadgar
Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Rhodesia
Antagna och fastställda den 8 mars 1928.
Uppsala 1928. 8
Samb. med: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse,
Stadgar för Svenska Kyrkans Mis-
sions styrel se 1874 med ändrad ly-
delse 1915. 1930.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB