Kort #52027

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Kolmodin, [Johan] A[dolf]
Sverige och hednamissionen under 19*de seklet.
Med illustrationer.
Stockholm 1904»	8»
IJr: De protestantiska missionernas historia.

Information

Kortnr:
52027
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Kolmodin, [Johan] A[dolf]
Sverige och hednamissionen under 19*de seklet.
Med illustrationer.
Stockholm 1904» 8»
IJr: De protestantiska missionernas historia.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB