Kort #51930

 + Dahlquist, Sigrid[Siri] Hedvig Naemi, f.
Jonsson
Se: Wikander, I* & Jonsson, S.H.N.: Kristus och
Indien. 1909*

Information

Kortnr:
51930
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

+ Dahlquist, Sigrid[Siri] Hedvig Naemi, f.
Jonsson
Se: Wikander, I* & Jonsson, S.H.N.: Kristus och
Indien. 1909*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB