Kort #51909

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Bexell, D[avid Enock Fridolf Samuel]
"Vi kunna icke förtiga, det vi sett ooh)hört haf-
va". Föredrag.
2. uppl.
Upsala 1896.	8*
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 1.
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
51909
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Bexell, D[avid Enock Fridolf Samuel]
"Vi kunna icke förtiga, det vi sett ooh)hört haf-
va". Föredrag.
2. uppl.
Upsala 1896. 8*
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 1.
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB