Kort #52235

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Warneck, Gustaf [Adolf]
De protestantiska missionernas historia från re-
formationen till nuvarande tid. I korta drag teck-
nad. Öfversatt från 2. tyska uppl.
Stockholm 1884
8

Information

Kortnr:
52235
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Warneck, Gustaf [Adolf]
De protestantiska missionernas historia från re-
formationen till nuvarande tid. I korta drag teck-
nad. Öfversatt från 2. tyska uppl.
Stockholm 1884
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB