Kort #52039

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Lambert, J[ohn]	0[ hisholm]
Missionsfältens hjältar. Berättelser om framstå-
ende missionärers bragder och äfventyr i skilda
världsdelar. Bemyndigad öfversättning af Henning
Sjögren.
5. I-V.
Stookholm 1908.	8.
[Boken förvaras i lösa lägg i kapsel med påskrif-
ten: Missionsskrifter.]
c:a 90 s./häfte

Information

Kortnr:
52039
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Lambert, J[ohn] 0[ hisholm]
Missionsfältens hjältar. Berättelser om framstå-
ende missionärers bragder och äfventyr i skilda
världsdelar. Bemyndigad öfversättning af Henning
Sjögren.
5. I-V.
Stookholm 1908. 8.
[Boken förvaras i lösa lägg i kapsel med påskrif-
ten: Missionsskrifter.]
c:a 90 s./häfte

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB