Kort #52114

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Norberg, [Johan] Otto [Comelius]
Svenska Kyrkans mission vid Delaware i Nord-Ame-
rika.(i f.d. kolonien Nya Sverige).[ill.]
Stockholm 1893»	8.
x, 231, (1) s., titelpl,f 1 karta
■P *	cUi
Exlibriss Strängnäs stiftsarkiv
yy * •CU ✓ <->v

Information

Kortnr:
52114
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Norberg, [Johan] Otto [Comelius]
Svenska Kyrkans mission vid Delaware i Nord-Ame-
rika.(i f.d. kolonien Nya Sverige).[ill.]
Stockholm 1893» 8.
x, 231, (1) s., titelpl,f 1 karta
■P * cUi
Exlibriss Strängnäs stiftsarkiv
yy * •CU ✓ <->v

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB