Kort #52155

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
SancHegren, C[arl] j[akob]
För trettio år sedan. Minnen från min första
missionärstid. Med 6 planscher[ + Portr.]
Hjpsala 1901,	8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 18,
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
52155
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
SancHegren, C[arl] j[akob]
För trettio år sedan. Minnen från min första
missionärstid. Med 6 planscher[ + Portr.]
Hjpsala 1901, 8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 18,
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB