Kort #52214

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Tottie, H[enry] W[illiam]
Carl Alexander Ouohterlony. En lifsbild ur Sven-
ska Kyrkans Tamulmission.[Portr.]
Upsala 1899»	8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 15.
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
52214
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Tottie, H[enry] W[illiam]
Carl Alexander Ouohterlony. En lifsbild ur Sven-
ska Kyrkans Tamulmission.[Portr.]
Upsala 1899» 8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 15.
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB