Kort #52105

 Teologi
Historisk teol.
MissionBhist.
Mott, John R
Pastorn och den nutida missionen. En maning till
ledareskap. Öfversatt af Karl Fries. Försedd med
förord af hofpredikant E. K. Böös.
Stockholm 1906.
8

Information

Kortnr:
52105
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
MissionBhist.
Mott, John R
Pastorn och den nutida missionen. En maning till
ledareskap. Öfversatt af Karl Fries. Försedd med
förord af hofpredikant E. K. Böös.
Stockholm 1906.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB