Kort #51967

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Guinness, Geraldine
Från Fjerran Östern. Intryck från missionsfältet
i Kina. Bref från Geraldine Guinness utgifna af
hennes syster. Med förord af Hudson Taylor. Med
+
30 illustrationer.
Stockholm 1891
▼iii, 136 s<
8

Information

Kortnr:
51967
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Guinness, Geraldine
Från Fjerran Östern. Intryck från missionsfältet
i Kina. Bref från Geraldine Guinness utgifna af
hennes syster. Med förord af Hudson Taylor. Med
+
30 illustrationer.
Stockholm 1891
▼iii, 136 s<
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB