Kort #51997

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Ihrmark,[Karl] Axel & Karlgre n,Anton
4
Bilder ur missionshistorien jämte missionshisto-
riska öfversikter. På uppdrag af Studentmissions-
föreningen i Uppsala utarbetade*[ill.]
Lund 1907*	8.
viii, 301 s	4

Information

Kortnr:
51997
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Ihrmark,[Karl] Axel & Karlgre n,Anton
4
Bilder ur missionshistorien jämte missionshisto-
riska öfversikter. På uppdrag af Studentmissions-
föreningen i Uppsala utarbetade*[ill.]
Lund 1907* 8.
viii, 301 s 4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB