Kort #52032

 Teologi
Historisk teol,
Missionshist.
Kom
"Kom oohisel" Några drag ur den indiska kvinnans
lif, för svenska kvinnor samlade af ”En vän till
Tamulerfolket”•[111•]
Upsala 1897»	8#
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 14«
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
52032
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol,
Missionshist.
Kom
"Kom oohisel" Några drag ur den indiska kvinnans
lif, för svenska kvinnor samlade af ”En vän till
Tamulerfolket”•[111•]
Upsala 1897» 8#
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 14«
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB