Kort #52162

 
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Santalermissionen
Santaler-missionen under ledning af Börresen ooh
Skrefsrud. Öfwersättning från danskan.[2 Portr.}
Stockholm 1878.	8.
iv, 169 s,, 2 portr.
Härmed samb,t Meddelelser om Santal—missionen,
1882,

Information

Kortnr:
52162
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:


Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Santalermissionen
Santaler-missionen under ledning af Börresen ooh
Skrefsrud. Öfwersättning från danskan.[2 Portr.}
Stockholm 1878. 8.
iv, 169 s,, 2 portr.
Härmed samb,t Meddelelser om Santal—missionen,
1882,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB