Kort #51905

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Beskow, G[ustaf] E[manuel]
Den svenska missionen i Ost-Afrika.
D. 1-2		
Stockholm 1884-87.		8
1. 271 s, 6 Portr.	+ 111.	1884
2. 187 s. 2.Portr.	+ 111.	1887

Information

Kortnr:
51905
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Beskow, G[ustaf] E[manuel]
Den svenska missionen i Ost-Afrika.
D. 1-2
Stockholm 1884-87. 8
1. 271 s, 6 Portr. + 111. 1884
2. 187 s. 2.Portr. + 111. 1887

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB